ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA

31. prosinca 2020. P.I.K. Mornar

Donosimo dio Zapisnika godišnje Skupštine PIK Mornara.

 

Godišnja Skupština PIK MORNAR, održana je dana 18.12.2020., s početkom u 19.00 sati u prostorijama PIK MORNARA ( Uvala Baluni 2, 21 000 Split), a koju je sazvao Upravni odbor kluba temeljem članka 23. stavka 4. Statuta Podvodno istraživačkog kluba ‘Mornar’.

Otvorivši Skupštinu Predsjednik Ante Mladinić je utvrdio da je na sjednici nazočno
10 punopravnih članova Udruge, od ukupno 15 punopravnih članova s pravom glasa. Što je više od natpolovične većine, te Skupština može pravovaljano odlučivati. Te je predložio sljedeći dnevni red:

 

Dnevni red

1. Izbor zapisničara skupštine te ovjerovitelja zapisnika
2. Financijsko izvješće o radu Udruge 2020.
3. Financijski plan za 2021.
4. Dodjela statusa Punopravnog člana
5. Razrješenje članova u tijelim Udruge
6. Izbor članova u tijelima Udruge
7. Osvrt na zatečeno stanje 2019. godine i Plan rada do kraja mandata aktualne uprave (2019-2022).

Zaključak: Dnevni red Skupštine je jednoglasno usvojen.

Ad 4 Dodjela statusa Punopravnog člana

Temeljem članka 14 Statuta, Predsjednik Udruge predlaže da članici Tei Katunarić, koja se učlanila u PIK MORNAR 1986 god i bila aktivni član desetak godina, vratimo status odnosno izglasamo status aktivnog člana kojeg je izgubila zbog izbivanja i neaktivnosti posljednjih godina. Napomenuo je da je Tea arheologinja i povjesničarka umjetnosti, te radi na akademiji kao viša predavačica, te se bavi podvodnom arheologijom, a voljna je dodatno se angažirati u klubu.

Zaključak: prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 5 Razrješenje članova u tijelima Udruge
Zbog nemogućnosti aktivnog sudjelovanja Predsjednik zahvalio navedenima na doprinosu u radu kluba i predložio da se razriješe dužnosti. Sljedeći članovi u tijelima Udruge podnose ostavku:

Potpredsjednik Neven Katić

Članovi Upravnog odbora:
Ante Burilović
Josip Bagatin
Hrvoje Jelić
Marina Osmančević

Članovi Nadzornog odbora:
Davor Miđor
Ante Mihanović – predložen za člana Upravnog odbora
Zaključak: prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad 6 Izbor članova u tijelima upravljanja Udruge.

Za nove članove tijela koja upravljaju PIK MORNAR-om predloženi su:

Za potpredsjednika Predsjednik:
Hrvoje Olujić

Za članove Upravnog odbora:
Vojislav Bjelić
Ante Mihanović
Ane Gregov

Za članove Nadzornog odbora:
Matko Radanović
Tea Katunarić

Zaključak: prijedlog je jednoglasno usvojen.

Skupština je zaključena u 19:30 sati.

Zahvala na radu i doprinosu članovima Upravnog odbora koji su podnijeli ostavke zbog nemogućnosti aktivnijeg sudjelovanja u Udruzi. Čestitke novim članovima u Upravnim tijelima Udruge. Svima želimo puno uspjeha u daljnjem radu, razvijanju i napretku Udruge.

 

Uspješnu i bolju 2021. godinu svima želi

PIK Mornar